VÍTEJTE  |  WELCOME

CZ  |  ENG


Knižní produkci se věnuji od roku 2010. Vytvářím kreativní koncepty, které realizuji, dozoruji a uvádím na trh za součinnosti již osvědčených spolupracovníků realizačního týmu, vybudovaných vazeb v distribuční síti, tiskárnách a mezi novináři. Má služba je tedy komplexní - od námětu, přes vizuální vzhled, po obchod a marketing.

Vyprofiloval jsem se zejména v tvorbě kuchařek. Zajímají mě ale také dokumenty, pohádky, architektura, výtvarné a umělecké obory nebo zajímavé a inspirativní lidské příběhy.

Tíhnu k  minimalismu, který se snažím do knih přenášet.

Od roku 2013 řídím nakladatelství Sevruga Zdeňka Pohlreicha.

Pokud hledáte partnery pro realizaci vašich námětů, ozvěte se. Rád se vašim podnětům budu věnovat.

Jan Kobylák


I have been engaged in book production since 2010. My job starts with ideas and making the creative concepts and continues with budgeting, cooperating with printing companies, creating the production team, supervision of the projects, making marketing strategy and ends with implementation on the market, distribution and sales. That's what my job is all about - I offer comprehensive services - from the initial idea and visual design to marketing and sales.

My focus is mainly on cookbooks, but I am also interested in documentaries, stories for children, architecture, art or inspirational personal life stories.

I gravitate toward minimalism, which I try to project into my books.

I have been heading the Sevruga publishing company of Zdeněk Pohlreich since 2013.

If you are looking for a partner to implement your own projects and ideas, please, do not hesitate to contact me. I will gladly take care of your projects.

Jan Kobylák

Prague, Czech republic